Úloha:  Příprava ethanolu CH3CH2OH kvašením.  Destilace.

 

 

Pomůcky:  destilační aparatura - dva stojany, kruh, dva držáky,

azbestová mřížka, kahan, dvě baňky, teploměr, chladič,

zápalky, porcelánová miska

 

Chemikálie:  cukr, voda, kvasinky (droždí)

 

Pracovní postup: Konzumní ethanol se připravuje kvašením cukerných roztoků.

Několik dní před vlastním laboratorním cvičením připravte směs

z cukru, vody a droždí. Před vlastní destilací směs přefiltrujte.

Z roztoku oddělte ethanol destilací.  Při destilaci dbejte na to, aby teplota

nepřekročila teplotu varu ethanolu - 78,5 oC. Proč?

Ověřte charakteristickou vůni ethanolu.

Přesvědčte se o jeho hořlavosti.

Závěr: Nakreslete a popište destilační aparaturu.

Vysvětlete princip destilace. V jaké vlastnosti se oddělované látky musí lišit?

Uveďte vlastnosti a použití ethanolu.