Úloha:  Příprava indikátoru

 

Je známo, že červené zelí, červená cibule, slupky z ředkviček a  další přírodní látky

po přidání octa či citronové šťávy mění barvu.

Lze tedy předpokládat, že tyto látky fungují jako indikátory.

 

 

Pomůcky:  struhadlo, igelitový sáček, kádinka - 250 ml, nůžky, filtrační papír,

10 kádinek - 100ml, lihový fix, pipeta, odměrný válec - 50 ml,

laboratorní lžička, pastelky, univerzální indikátor

 

Chemikálie:  ethanol, koncentrovaná kyselina chlorovodíková, acylpyrin, kyselina boritá, vodný roztok amoniaku, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný,

hydroxid sodný, destilovaná voda

 

Pracovní postup:  1. Půlku červeného zelí nastrouháme a vložíme

do umělohmotného sáčku. Přidáme asi 200 ml ethanolu a obsah  sáčku dostatečně

hněteme rukama. Po deseti minutách intenzivního promačkávání ustřihneme roh

sáčku a vzniklý výluh necháme vytékat do větší kádinky.

Ten uchováme v lednici pro další použití.

 

2. Dva kusy filtračního papíru namočte do připraveného výluhu a nechte

je volně usušit. Po usušení rozstříhejte jeden z nich na indikátorové papírky

o šířce 1,5 cm a uschovejte.

 

3. Do každé z osmi kádinek nalijte 50 ml destilované vody.

Lihovým fixem kádinky očíslujte. Do první kádinky přidejte pipetou 2 ml

konc. HCl, do druhé 500 mg tabletu acylpyrinu, do třetí jednu malou lžičku

kyseliny borité, ve čtvrté kádince  zůstane pouze destilovaná voda, do páté vsypte

malou lžičku  NaHCO3, do šesté nalijte 2 ml roztoku NH3, do sedmé vsypte jednu

malou lžičku Na2CO3 a do osmé vhoďte dvě pecičky NaOH.

 

4. Do všech kádinek přidejte 1 ml výluhu z červeného zelí (indikátor) a obsah

promíchejte. Do uvedené tabulky nakreslete vzniklou barevnou škálu a tím zároveň

přiřadíte barevný odstín určité hodnotě pH.

 

5. Uvedené hodnoty pH ověřte univerzálním indikátorem, jehož zbarvení

opět zakreslete do tabulky.

6. Seřaďte předložené neznámé vzorky podle vzrůstajícího pH.

Využijte vlastních indikátorových papírků popř. výluhu z červeného zelí.

 

7. Předem připravený vysušený filtrační papír složte do trojúhelníčku

a jednotlivé rohy smočte v připravených roztocích o různém pH.

Papír rozložte, nechte uschnout a přiložte k vypracovanému protokolu.