Úloha:  Důkaz uhlíku a vodíku v organické látce

 

 

Pomůcky:  dvě zkumavky, zátka s trubičkou, třecí miska, váhy, 

laboratorní lžička, stojan, kahan, zápalky, trojnožka, žíhací kelímek, triangl

 

Chemikálie:  sacharosa (řepný cukr), oxid měďnatý,

nasycený roztok hydroxidu vápenatého, pentahydrát síranu měďnatého

(modrá skalice)

 

Pracovní postup:  1. V žíhacím kelímku vyžíháme modrou skalici

na síran měďnatý: CuSO4.5H2O  =  CuSO4 + 5H2O

2. Navážíme a následně v třecí misce jemně rozetřeme

směs 1 g sacharosy a 2 g oxidu měďnatého.

Látky vpravíme do zkumavky podle obrázku.

3. Směs ve zkumavce zahříváme a pozorujeme jak síran měďnatý

(důkaz vodíku resp. vody):

CuSO4 + 5H2O  =  CuSO4.5H2O , tak

vápennou vodu (důkaz uhlíku, resp. oxidu uhličitého):

Ca(OH)2 + CO2  =  CaCO3 + H2O

 

a - směs oxidu měďnatého a sacharosy

b - síran měďnatý

c - vápenná voda

 

 

Závěr: Jaké změny pozorujete v průběhu všech tří výše uvedených

chemických reakcí?