Úloha: Elektrolýza

a) vodného roztoku KBr

b) vodného roztoku CuCl2

 

 

Pomůcky:   souprava pro elektrochemii, váhy

 

Chemikálie: bromid draselný, chlorid měďnatý, voda, fenolftalein

 

Pracovní postup:  viz. návod str.19

Příprava 5% vodného roztoku KBr (CuCl2):

2,6 g KBr (CuCl2) + 50 ml vody

Sestavte aparaturu podle obrázku.

Nakreslete schéma elektrolýzy. 

Zapište děje probíhající na obou elektrodách a v roztoku.

Závěr:  Jak se projevil vznik všech produktů elektrolýzy?

Srovnejte elektrolýzu vodného roztoku a taveniny.