1. V osmisměrce hledejte

a) 6 druhů různorodých směsí.

b) 6 metod používaných k oddělování složek směsí.

 O   D   U  E   C  A   L  I   T  S   E  D 
ODSTŘE Ď O VÁ NÍ
ECAZI LATSY RK
ZD ZEĚ LT EEJ ED
NN OOR TL ZPI VM
EÉ VSL OLO ŽĚÝL
PK ÁYP USŘ EDNH
SD NLM OŽO EN ÉA
US ÍECART LIFM
SUBLIM ACEĚ SI

 

Zapište protokol podle uvedeného vzoru.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Vypočítejte  . . . viz. tajenka křížovky . . .  nasyceného roztoku

chloridu sodného při 20 oC.

 4 
15 16
 5  11 13
 3   6   8  1012
 1   7  9  14
 2 

 

 

1 - kapalina rozptýlená v plynu

2 - příklad pevné stejnorodé směsi (slitina mědi a zinku)

3 - pevná látka a kapalná látka rozptýlená v plynu

4 - maximální hmotnost látky, která se rozpustí ve 100 g rozpouštědla

5 - rozpouštění látky se může urychlit rozetřením látky, zahříváním látky

. . . . . . .  při rozpouštění

6 - stejnorodý (cizým slovem)

7 - pevná látka rozptýlená v kapalině

8 - dělicí metoda založená na odlišné teplotě varu jednotlivých složek směsi

9 - plynná látka rozptýlená v kapalině

10 - teplota tuhnutí je totožná s teplotou  . . . .

11 - kapalina rozptýlená v kapalině

12 - přechod z pevného skupenství na plynné

13 - látky, jež chceme oddělit usazováním, se musí lišit svojí  . . . . . . . .

14 - pevná látka rozptýlená v plynu

15 - roztok, ve kterém se již více látky nerozpustí se nazývá  . . . . . . . .

16 - stejnorodá směs (jedním slovem)

 

 

 

ŘEŠENÍ